Kategorier
Erhverv Rådgivning

Mangler du et advokatfirma i Århus til at oprette testamente?

Hvis du vil undgå stridigheder om fordeling af arven efter afgang ved døden, kan det være en god ide at oprette testamente. Ret&Råds advokatfirma i Århus har ekspertise i at oprette testamenter, og her kan du læse mere om, hvorfor det kan være en god ide.

Hos Ret&Råds advokatfirma i Århus ved man, at mange mennesker har svært ved at forholde sig til det med døden, og man prøver så vidt muligt at udskyde beslutninger, der har med dette at gøre. Dette er også grunden til, at man ofte afholder sig fra at planlægge, hvad der skal ske efter ens afgang ved døden, og dette omfatter blandt andet den store fejl ikke at oprette et testamente.

Oprettelse af testamente kan hjælpe efterkommere

Rundt omkring i landet findes et stort antal familier, som ikke længere har kontakt til hinanden eller er decideret uvenner, og en stor grund til dette kan skyldes stridigheder i forbindelse med pengespørgsmål såsom fordeling af arv. Det kan være, at en part mener, at der altid er blevet gjort forskel mellem vedkommende og en søskende, men at konflikten for alvor blusser op, hvis pågældendes søskende også har fået større del i arven end modparten. Dette problem kan man komme til livs ved at kontakte et advokatfirma, så en arveretsadvokat kan hjælpe en med at få oprettet et testamente, inden der bliver brug for det. I sager hvor der ikke er oprettet et testamente, vil dødsboet gennemgå den normale proces, hvor Skifteretten har ansvaret for, at dødsboet bliver gjort op. Her kan det dog også være en god ide at alliere sig med en dødsbo advokat, der har stor erfaring i lignende sager og kan gå ind som mediator. Hermed vil en upartisk mediator kunne høre parterne og forsøge at nå frem til en løsning, hvor alle parter er tilfredse.

I disse tilfælde kan det hjælpe at oprette testamente

Ved dødsfald vil det som udgangspunkt være arveloven, der er gældende, og fordelingen af arven vil være dikteret heraf med mindre der er oprettet et testamente. Hvis du for eksempel ønsker at stille din kone eller samlever bedre ved et dødsfald, kan dette være et godt argument for at oprette et testamente. Det kunne også være, at du ønsker at tage vare på en ekskone efter døden, hvis I har børn sammen, men er blevet skilt.

Der kan også oprettes særejebestemmelser i forhold til dine arvinger ligesom der kan oprettes afgiftsbesparende testamenter, hvilket kan være økonomisk fordelagtigt. Som advokatfirma kan Ret&Råd rådgive omkring denne udformning, hvilket kan resultere i mange færre familiestridigheder end, hvis der ikke er oprettet et testamente.

Kontakt Ret&Råds advokatfirma i Århus her, hvis du ønsker yderligere information om oprettelse af testamente.